Under tisdagen invigdes Orklas nya fossilfria energianläggning vid företagets livsmedelsproduktion i Kumla. 
Orkla har investerat 30 miljoner kr i en ny biobränslepanna som gör anläggningens tillagning av bland annat svenska klassiker som Felix risgröt, Bob saft och Ekströms blåbärssoppa fossilfri.

– Vi är väldigt glada över att vi idag tar nästa stora steg för att ställa om hela vår livsmedelsproduktion till en helt fossilfri verksamhet. Den mat vi äter har stor påverkan på vår förmåga att uppnå klimatmålen och som en av Sveriges största livsmedelsproducenter är det därför självklart för oss att också vara en del av lösningen, säger Nina Tidén, Orkla Foods Sverige.

Dagligvaruföretaget Orkla har ett stort arbete, med offensiva mål för att minska klimatavtrycket till följd av företagets verksamhet. 
Orkla har som mål att nå nettonoll-utsläpp av växthusgaser genom hela värdekedjan till 2045 och strävar efter att bara använda fossilfria energikällor senast 2030.