Under fjärde kvartalet redovisade Plantagen en förlust på 188 miljoner kronor, en ökning från föregående års 142 miljoner kronor. Resultatförsämringen tillskrivs planerad lagerutförsäljning och högre hyreskostnader, enligt bokslutet.

Påverkan av valutaeffekter
Bolaget påpekar även att valutaeffekter har negativt påverkat deras ekonomiska resultat, vilket ytterligare bidrog till den svaga kvartalsprestationen.

Åtgärder för att vända trenden
I ljuset av dessa utmaningar lanserar Plantagen nu ett omfattande sparpaket för att återställa stabilitet och lönsamhet till verksamheten. Detaljerna i sparpaketet förväntas riktas mot kostnadsminskningar och effektiviseringar.

Strategiskt fokus på hållbarhet och kundnöjdhet
Trots de ekonomiska motgångarna fortsätter Plantagen att fokusera på att erbjuda kunderna högkvalitativa produkter och förstklassig service. Dessutom kommer företaget att fortsätta sitt arbete med hållbarhetsinitiativ för att stärka sitt varumärke och locka nya kunder.

Planer för framtiden
Med sparpaketet och strategiska initiativ på plats ser Plantagen fram emot att möta utmaningarna på marknaden och återupprätta sin position som en ledande aktör inom trädgårdsbranschen.