Enligt en undersökning från Klarna planerar genomsnittssvensken att spendera ungefär 3 400 kronor på julklappar i år. Därutöver tillkommer inköp av exempelvis mat, julpynt och resor till utgifterna.

En majoritet av de svarande, 61 procent, uppger att den generella prisökningen i samhället kommer påverka hur man planerar att spendera. Hälften av svenskarna har i år valt att upprätta en särskild budget att förhålla sig till för att få pengarna att räcka.

Samtidigt uppger ungefär fyra av tio att julklappar kommer att stå för den största andelen av utgifterna.
En av tre bedömer att maten blir den största kostnadsposten.

33 procent av de svarande planerar att köpa det mesta online.
31 procent lutar mer åt fysisk handel medan 27 procent delar upp köpen lika.