Skånemejeriers hållbarhetsrapport 2023

Cecilia von Perglas, VD på Skånemejerier | Foto Pressbild
2023 var ett utmanande år med ökad inflation, skiftande matpriser och stigande oro kring Sveriges självförsörjningsgrad. Trots detta har Skånemejerier tagit flera kliv framåt i sitt hållbarhetsarbete. Ett av de största initiativen var lanseringen av programmet Hållbar mjölkgård som syftar till att främja djuromsorg i världsklass.

Inom ramarna för detta program har företaget samlat alla åtgärder för en mer hållbar mjölkproduktion på gårdarna. I november 2023 lanserades en ny hållbarhetsersättning som belönar insatser och arbetssätt som bidrar till ökad hållbarhet på gårdsnivå. Detta initiativ är utformat i nära samarbete med mjölkleverantörerna, vilket har varit avgörande för dess framgång.

”Med den nya hållbarhetsersättningen fortsätter vi belöna insatser och arbetssätt som bidrar till ökad hållbarhet på gårdsnivå. Den ger både betalt för åtgärder som vidtas på gårdarna redan idag, och motiverar till ytterligare satsningar,” säger Cecilia von Perglas, VD på Skånemejerier.

Sedan 2020 har Skånemejerier sett en minskning av klimatavtrycket för sina anläggningar och fordon med 32 procent. Denna minskning beror främst på ökad användning av förnybara bränslen och en hög andel fossilfri energi, som nu uppgår till 98 procent. Dessutom har klimatavtrycket för tjänstebilar minskat.

Trots en ökning av det totala klimatavtrycket, på grund av ökade mjölkvolymer, ser företaget en positiv trend för klimatavtrycket per liter invägd mjölk sedan 2020.

Särskilt nämnvärda händelser från året:

  1. Ett gott liv för djuren: 92 procent av korna på leverantörsgårdarna går i lösdrift, jämfört med 81 procent i Sverige i snitt. Korna har i genomsnitt 34 dagar längre utevistelse än vad som krävs enligt lag.
  2. Förbättringar i produktionen: Ökad energieffektivitet, minskade råmaterialförluster, 14 procent minskat organiskt material i avloppsvattnet och 23 procent minskat brännbart avfall jämfört med 2020.
  3. Fossilfria inrikestransporter: 97 procent av inriketransporterna är fossilfria.
  4. Matdonationer: Skånemejerier skänkte 58 ton mat till Stadsmissionerna i Skåne, Stockholm och Göteborg.
  5. Rekordår för Kalvinknatet: Över 32 400 barn deltog i Sveriges största motionslopp för barn, vilket är fler än någonsin tidigare.

För mer information och detaljerade nyckeltal, läs hela hållbarhetsrapporten på foretag.skånemejerier.se/hallbarhetsrapporter.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil