Chefer i butiker och på lager har ofta dålig kunskap om hur de ska förebygga ohälsa, göra bemanningsplanering, hantera konflikter och jobba systematiskt med arbetsmiljön. 
Det framgår av en enkät bland Handels skyddsombud, skriver fackförbundet Handelsanställdas förbund i en pressrelease.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är bra. Nu visar en ny undersökning att en stor andel skyddsombud anser att chefer och arbetsledare saknar kunskap inom arbetsmiljö, påpekar Handels. 
Exempelvis anser hälften av skyddsombuden i butiker, på lager och i e-handeln att deras chefer har dåliga kunskaper om bemanningsplanering.

Hälften av skyddsombuden i butik och så många som två tredjedelar av skyddsombuden på lager och e-handel tycker att cheferna har dåliga kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, skriver Handels.

– Det är förstås oacceptabelt. Vi är bekymrade över att chefer inte har rätt förutsättningar att göra sitt uppdrag och kommer att följa upp undersökningen, bland annat i diskussioner med vår motpart Svensk Handel, säger Martin Nyberg, Handels andre vice ordförande.

Förutom bristande utbildning är det tid, intresse och engagemang som saknas hos cheferna för att de ska kunna arbeta för en god arbetsmiljö. 
Undersökningen visar också att en minoritet av skyddsombuden tycker att anställda har rätt förutsättningar att uppnå de förväntningar som ställs på dem i arbetet. Undersökningen visar även på omfattande brister i anställdas inflytande.

– Det här visar på att arbetsgivarna inte tar arbetsmiljön på tillräckligt stort allvar och det kommer vi gå till botten med. Det behövs mer utbildning till chefer, men också bättre förutsättningar att kunna utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet. De anställdas inflytande behöver öka och hantering av konflikter och av kränkande särbehandling behöver bli bättre, konstaterar Martin Nyberg.