På plats på Rösängs lantbruk i Ålberga välkomnades ministern av två generationer kycklingbönder, Ulrik Helgstrand och hans dotter Sara. 
På plats var även Jenny Andersson, ordförande för Svensk fågel.

– Vi hade ett intressant och bra möte med en nyfiken och intresserad minister. Förutom besöket i kycklingstallet förklarades kycklingbranschens struktur och aktuella frågor inom Svensk fågel togs upp, berättar Jenny Andersson.

På plats diskuterades branschens vilja att bidra till fler arbetstillfällen i landsbygden och viljan att vara med att öka Sveriges självförsörjningsgrad. 
Jenny Andersson underströk att för att klara detta krävs en långsiktig, hållbar svensk livsmedelsförsörjning som förutsätter lönsamma och välmående lantbruksföretag.

– Vi ska leverera goda förutsättningar att leva i hela landet, värna vår hållbara svenska kycklingproduktion och säkerställa konkurrenskraftiga villkor för det svenska jordbruket, säger Peter Kullgren.

För Svensk Fågels del handlar ett ministermöte om möjlighet att visa upp svensk, modern och resurseffektiv kycklinguppfödning samt att diskutera de många frågor som berör branschen när det gäller behovet av långsiktighet och rättssäkerhet.- Regelverk med råd och rekommendationer blir lätt skall-krav hos myndighetens tillämpning och kan dessutom variera hos de olika länsstyrelserna liksom de olika kommunerna, säger Ulrik Helgstrand.