Löfbergs Fokuserar på Hållbarhet

Kajsa-Lisa Ljudén | Foto Robert Nygren
Löfbergs, det familjeägda kafferosteriet, presenterar sin senaste hållbarhetsredovisning för perioden juli 2022 till december 2023 och fortsätter att göra framsteg inom hållbarhetsområdet. Företaget lanserar också ett nytt ramverk för hållbar utveckling med målet att minska utsläppen i hela värdekedjan med 30 procent till år 2030.

I en tid där vissa ifrågasätter tempot i hållbarhetsarbetet, betonar Kajsa-Lisa Ljudén, hållbarhetschef på Löfbergs, vikten av att fortsätta agera och ta kliv framåt. Företaget vill vara en positiv kraft tillsammans med sina kunder, leverantörer och andra partners för att driva hållbarhetsfrågor framåt.

Fokus på Hela Värdekedjan

Det nya ramverket för hållbar utveckling tydliggör Löfbergs fokusfrågor och riktningen framåt. Det inkluderar insatser i hela värdekedjan, från att förbättra kaffeodlarnas levnadsvillkor till att minimera utsläpp och svinnet i den egna produktionen, samt att inspirera till en mer hållbar konsumtion.

Stöd till Kaffeodlare och Premieutbetalningar

Genom projekt som International Coffee Partners (ICP) och coffee&climate (c&c) har Löfbergs stärkt 185 000 småskaliga kaffeodlares möjligheter att möta klimatförändringar och förbättra sina levnadsvillkor. Företaget är också en av världens största inköpare och rostare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, vilket genererade 78,3 miljoner kronor i extra premier till odlare och kooperativ.

Förpackningsutveckling och Minskat Svinn

Löfbergs har börjat använda ett nytt förpackningsmaterial anpassat för materialåtervinning, vilket skapar förutsättningar för ett cirkulärt kretslopp. Dessutom har svinnet i den egna produktionen minskat till rekordlåga 0,28 procent.

Några Nyckeltal från Hållbarhetsredovisningen:

  • Produktionen steg till 12 miljoner koppar kaffe per dag.
  • 78,3 miljoner kronor i extra premier till Fairtrade-odlare och -kooperativ.
  • 185 000 småskaliga kaffeodlare har deltagit i utvecklingsprojekt.
  • Andelen förnybart förpackningsmaterial ökade till 75 %.
  • Svinnet av producerat kaffe minskade till 0,28 %.

Löfbergs tar också steg mot att ställa om till 100 % fossilfria sjötransporter, vilket ytterligare stärker deras hållbarhetsarbete och engagemang för en bättre framtid.

Dela denna nyhet i dina sociala medier eller via e-post:

LinkedIn
Facebook
Twitter
E-post

Annonser

NYHETER TILL DIN E-POST

Vi behandlar självklart era uppgifter enligt GDPR. Genom att bli prenumerant accepterar du vår personuppgiftspolicy. Läs mer här. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Följ BUTIKSTRENDER PÅ SOCIALA MEDIER

08 – 121 514 56

Trend Publishing Scandinavia AB

Ansvarig utgivare: Dunia Jamil