Kommunala alkohol- och tobakshandläggares förening, KAF-T, har gjort en undersökning bland sina medlemmar.
Den visar att det är väldigt vanligt att alkoholhandläggare utsätts för påtryckningar.

Det är kanske inte så överraskande men det är det kanske att påtryckningarna ofta kommer från någon politiker i kommunen.
25,2 procent av de som svarat i enkäten säger att råkat ut för påverkansförsök från någon politiker i den egna kommunen, som vill se ett visst beslut.

Dessutom säger 15 procent av de svarande att de varit med om att någon tjänsteperson i den egna kommunen försökt påverka beslut och  bedömningar.
Och när det gäller de som söker tillstånd, har 24,4 procent utsatts för påverkansförsök eller hot från någon sökande.

– Att det förekommer påtryckningar utifrån har vi alltid vetat, men nu ser vi hur det också kommer inifrån. Det blir dubbelt tryck. Man skulle ju önska att handläggarna hade hundraprocentigt stöd från den egna organisationen, säger Mari Lilja White, ordförande i KAF-T, till sajten Accent.

Pandemiåren har inneburit en speciell situation, påpekar hon.
– Det har handlat mycket om att politiker velat tillåta hemleveranser och pratar om slopat matkrav. Restaurangbranschen har drabbats hårt under pandemin och ska förstås få all hjälp som går att ge, men lagen måste ändå följas, säger hon.